OBS - NY ADRESSE: Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød

Handelsbetingelser for forbrugere (B2C)

(Privatpersoner)

§ 1 Omfang
Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af service ydelser online på www.servicepartner.dk og i vores fysiske butik.

Hjemmesiden www.servicepartner.dk ejes og drives af StayOnline ServicePartner A/S, Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød (herefter SPDK).

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SPDK og køber, medmindre andet følger nedenfor.


§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

På www.servicepartner.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.


§ 3 Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.
SPDK har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.


§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af godkendte kreditkort. Køber skal selv afholde alle betalings gebyrer forbundet med betalingen. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.
Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved bankoverførsel. Ved betaling via bankoverførsel er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen.
Ved mistanke om kortsvindel kan SPDK kræve betaling via bankoverførsel.


§ 5 Levering og risiko
Evt levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark. Leverancer til ikke-brofaste øer* foretages af PostNord. Der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.
*Gælder bla. disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940).

SPDK leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller selv arrangere forsendelsen med afhentning hos SPDK.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, leverandør m.v. De samlede leveringsomkostningerne vil altid fremgå, når du bestiller varer på SPDK. Leveringsomkostningerne ligger i intervallet 75 - 1.500 kr. Med mindre andet er skriftligt aftalt, vil forsendelsen blive pålagt PostNords værdiforsikring.

Såfremt forsendelsen udviser tegn på at have været udsat for fysisk overlast, anbefales det at afvise modtagelsen.
Alternativt skal indholdet besigtiges for skader og fejl inden endelig modtagelse accepteres.

Ved modtagelse af produkter opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til SPDK.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.


§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A: Underretning ved reklamation
Køber skal meddele SPDK om eventuelle mangler ved produkter indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. SPDK’s modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.

B. Kontakte SPDK for produkt indsendelse ved reklamation
SPDK vil afholde fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen.

Varen sendes til:
StayOnline ServicePartner A/S, Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.


§ 7 Sælgers ansvar ved

A. Forbruger Reklamation
I tilfælde af mangler ved varen/reparationen, finder købelovens regler om mangler anvendelse så snart det er dokumenteret, at produktet er købt som privat person (Vedlæg kopi af købsfaktura for første gang produktet er solgt af forhandleren).
SPDK tilbyder forbruger reklamationsret på køb af produkter/reparationer iht gældende lov. SPDK forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel på produktet/reparationen. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
SPDK kan ombytte til produkt med tilsvarende egenskaber.

B. Følgeskader
SPDK kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

C. Produktansvar
SPDK’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra SPDK´s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.
Indirekte tab, data tab og følgeskader dækkes ikke af SPDK.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette SPDK og medvirke til sagens opklaring. SPDK har ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD m.m.), som følge af fejl ved produktet, er SPDK's erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.


§ 8. Fortrydelsesret
Eventuelle reservedele og ombytningsenheder er bestillingsvarer og fortrydelsesretten bortfalder, når disses afsendes fra leverandøren, typisk inden for 24 timer fra bestillingen afgives. Påbegyndte serviceydelser såsom backup, geninstallation, tilbudsafgivelse mv., kan ikke fortrydes.


§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Ifølge Persondataloven har SPDK pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Ingen personlige oplysninger der registreres hos SPDK gives videre til 3. part. Du risikerer altså ikke, at vi sælger oplysningerne eller bruger dem i anden interesse end for at kunne håndtere din reparation eller ordre hos os. Vi skal bruge en rækkeoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. enhedens serienummer.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. bestilling foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Jf. Persondataloven oplyser vi på forespørgelse om registrererede oplysninger.
Oplysningerne opbevares minimum fem år, hvorefter de slettes.

Den dataansvarlige er:
StayOnline ServicePartner A/S
Gefionsvej 6B
3400 Hillerød

Bliver SPDK opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er SPDK berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag. Det er frivilligt, om køber vil give SPDK de ønskede oplysninger, men SPDK er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Som registreret hos SPDK har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige.
Køber kan klage over SPDK´s behandling af oplysninger om køber til SPDK og til Datatilsynet.

Opdatering til Persondatapolitik med ikrafttrædning d 25 Maj 2018


§ 10 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: service@servicepartner.dk.

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse service@servicepartner.dk
Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 21-05-2018