OBS - NY ADRESSE: Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød

Apple service og reparation

Apple Authorised Service Provider

Når du indsender et produkt til reparation bedes du venligst vedlægge en udførlig fejlbeskrivelse samt kontaktoplysninger og returadresse.

Ring gerne til Apple-support på 8024 9625

Værkstedet dækker ikke sagens fragtomkostninger.

iPhones der er købt via teleudbyder ("Telco" så som 3, Telia, TDC og lignende) skal i det andet år af reklamationsperioden indleveres til forhandleren som anvist af forbrugerstyrelsen, da teleudbyderen har købt iPhonen til reduceret pris af Apple, mod selv at varetage reklamationen. Spørgsmål til dette skal altid rettes til forhandleren.

SIM kort & e-Sim dækkes ikke.

Tag Backup, fjern eller oplys koder, fjern evt. alarmer og deaktiver "Aktiveringslås til Find min iPhone" på dit Apple produkt inden indleveringen.

Apple kræver at iPhones, iPads mv. er fri for covers, panserglas, klistermærker og lign. inden indleveringen. Panser glas og andet tilbehør dækkes ikke.
Ved indsendelse af Apple produkter skal der vedlægges original AC Adapter samt evt. installations cd’er. Desuden vil vi gerne have ejerens fulde adresse samt kontakt informationer, så som telefonnr. og email adresse så vi kan komme i kontakt med ejeren når produktet er klar til afhentning, eller hvis der er behov for ydderligere oplysninger til sagen.

Vedr. service på Apple Time Capsule og/eller et Apple TV der er købt i USA, Canada eller Latin Amerika. Servicen på disse varetages pt. udelukkende af Apple Support. Ved indlevering til StayOnline ServicePartner A/S, vil der blive pålagt et håndteringsgebyr på 149,- kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Ved indsendelse af Apple iPod Shuffle skal vi bede dig om at vedlægge docking station. Modtager vi en iPod Shuffle uden docking station vil den blive returneret uden reparation med et håndteringsgebyr på 149,- kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Ved indlevering accepteres det at der diagnosticeres efter Apples retningslinjer (MRI diagnosticering)

Er eftersynet ikke dækket af reklamationsret eller garanti, vil det for Mac's koste min. kr. 399,00 inkl. moms og for iOS enheder så som iPad, iPhone koste min. kr. 199,- inkl. moms og for Beats og Watch koste min. kr. 149,- inkl. moms.

ANMODNING OM GARANTISERVICE AF APPLE UDSTYR
Kilde: http://www.apple.com/legal/warranty/

Benyt venligst de muligheder for online hjælp, der er beskrevet nedenfor, inden du anmoder om garantiservice. Hvis produktet efter sådant forsøg stadig ikke fungerer, som det skal, kan garantiservicen rekvireres som angivet på Apples websted om support som beskrevet nedenfor. Du skal følge Apples anvisninger for at opnå garantiservice.

Apple kan yde garantiservice enten -

(1.) Hos en Apple-forretning eller et autoriseret Appleservicecenter, hvor servicen udføres på stedet, eller Apple-forretningen eller det autoriserede Apple-servicecenter kan sende produktet til service på et Applereparationsværksted.

(2.) ved fremsendelse af forudbetalte fragtsedler (og hvis du ikke længere har den originale emballage, kan Apple sende dig indpakningsmateriale), så du kan sende produktet til service på Apples reparationsværksted.

(3.) ved fremsendelse af nye eller renoverede erstatningsprodukter eller –dele, der kan installeres af brugeren, således at du selv kan servicere eller udskifte dit eget produkt (“gør-det-selv service”).

Ved modtagelse af erstatningsproduktet eller –delen bliver det originale produkt eller den originale del Apples ejendom, og du er indforstået med at følge Apples anvisninger, herunder at returnere det originale produkt eller den originale del rettidigt til Apple, hvis Apple anmoder herom. Når Apple yder gør-det-selv service med krav om returnering af det originale produkt eller den originale del, kan Apple kræve kreditkortautorisation som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet eller -delen samt transportudgifter. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt eller den udskiftede del i henhold til instruktionerne, eller hvis det udskiftede produkt eller den udskiftede del ikke gør dig berettiget til garantiservice, vil Apple hæve det autoriserede beløb på kreditkortet.

Mulighederne for at få service og for at skaffe reservedele samt sagsbehandlingstider kan variere, afhængig af i hvilket land servicen ydes. Servicemulighederne kan til enhver tid ændres. Du kan pålægges at betale transportudgifter og ekspeditionsgebyrer, hvis produktet ikke kan serviceres i det land, hvor produktet befinder sig. Hvis du anmoder om service i et land, hvor produktet ikke er købt, skal du overholde alle gældende import- og eksportregler og afholde alle toldafgifter, moms og andre dermed forbundne skatter og gebyrer. For så vidt angår international service kan Apple reparere eller udskifte mangelbehæftede produkter og dele med tilsvarende produkter og dele, der overholder lokale normer.

I henhold til de anvendelige retsregler kan Apple fordre, at du leverer dokumentation for oplysninger om købet af produktet eller iagttager registreringskrav, før der ydes garantiservice. Der findes flere oplysninger om, hvordan du får garantiservice, på nedenstående websteder.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Apple vil vedligeholde og benytte kundeoplysningerne i overensstemmelse med Apples Customer Privacy Policy, der kan ses på http://www.apple.com/dk/legal/privacy.

SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA.

Hvis dit produkt kan lagre programmer eller data, bør du løbende tage backup kopier af de programmer og data, der findes på produktets harddisk eller andet lagermedie for at sikre dine data og forebygge fejlfunktioner. Ved indlevering af dit produkt til garantiservice skal du sørge for, dels at der findes en separat backup kopi af systemprogrammel, applikationsprogrammel og data, og at alle personlige oplysninger, som du vil beskytte, samt eventuelle passwords er fjernet.

DET ER MULIGT, AT INDHOLDET PÅ DIT LAGRINGSMEDIE SLETTES ELLER REFORMATERES UNDER SERVICEN, OG APPLE OG AUTORISEREDE APPLE-VÆRKSTEDER ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADE PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER ANDEN INFORMATION, DER ER LAGRET PÅ MEDIET ELLER NOGEN DEL AF DET SERVICEREDE PRODUKT.

Dit produkt eller et erstatningsprodukt returneres til dig med den oprindelige konfiguration, som produktet havde på købstidspunktet, bortset fra eventuelle opdateringer. Afhængigt af modellen kan Apple installere opdateringer til System-software som en del af garantiservicen for at forhindre, at produktet vender tilbage til en ældre version af System-software, og som følge heraf er tidligere installerede programmer fra tredjeparter måske ikke kompatible med eller kan ikke arbejde med produktet. Du skal selv sørge for retablering af software, data og passwords.

Genopretning og geninstallation af systemsoftware, applikationssoftware og brugerdata er ikke omfattet af denne Begrænsede Garanti.

OPLYSNINGER PÅ INTERNETTET.

Der findes flere oplysninger om nedenstående på internettet.

Oplysninger om support og service - www.apple.com/support/country
Apple Authorized Service Providers - http://support.apple.com/kb/HT1434
Apple Retail Store - http://www.apple.com/retail/storelist/
Telefonnumre til Apples tekniske support - http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html
Apples gratis support - http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary


Inden du indleverer til service, har du så husket at:

Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
Tage backup?